PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Browsing:

Oznaka: adenokarcinom želuca

Lečenje tumora želuca

Ako se uoči na vreme, mogu se postići odlični rezultati hirurškom terapijom! Rak želuca je češći kod muškaraca , sa odnosom 3:1 u odnosu na žene. Redak je pre 40.godine,  najveća učestalost je između 50. i 60. godine života. UZROCI: Read more…