Simptomi

Treba da prodje više godina da se rak grlića materice razvije. Proces započinje infekcijom visoko rizičnim tipovima HPV koja vodi do razvoja abnormalnosti u cervikalnim ćelijama. Potom, ukoliko infekcija HPV ne iščezne sama od sebe, promene u abnormalnim ćelijama mogu vremenom postati još teže dok se na kraju ne razviju u rak. Za ovaj proces, prema trenutnim mišljenjima, potrebno je 10 do 15 godina.

Rani stadijumi

Ni infekcija sa HPV, ni abnormalne ćelije ne daju jasne simptome: nema bolova, nema krvarenja, niti nekih drugih promena koje bi upućivale da nešto nije u redu. Skrining tj. rana detekcija raka grlića je jedini  način da se bolest otkrije ranim stadijumima, kada se može lako lečiti sa visokim stepenom uspjeha.

Uznapredovali stadijumi

Jednom kada abnormalne ćelije grlića progrediraju u rak, mogu se javiti sljedeći simptomi:

  • krvarenje iz vagine posle odnosa
  • neuobičajena vaginalna sekrecija
  • bol u genitalnom predelu

Ovo može biti uzrokovano rakom grlića maternice, ali i nekim drugim stanjima. Kakav god da je uzrok, ukoliko imate neki od ovih simptoma, treba odmah da se konsultujete sa ginekologom.

Skrining testovi

Postoji nekoliko različitih testova koji se koriste u skriningu za rak grlića:

Cervikalna citologija

  • tradicionalni razmaz sa grlića
  • citologija na tečnoj podlozi

Imali ste abnormalan nalaz?

Većina rezultata cervikalnih briseva su normalni, ali neki i nisu. Ukoliko imate abnormalan nalaz, to jednostavno znači da su u Vašem brisu sa grlića nadjene neke abnormalne ćelije. Obično, ovo su blage abnormalnosti i ne znače da imate rak. Naprotiv, mnogim ženama sa abnormalnim cervikalnim nalazom uopšte ne treba nikakva terapija. Nekima će ipak biti potrebna  i sve žene sa abnormalnim razultatom treba da budu pažljivo praćene kako bi se smanjio rizik od nastanka raka grlića materice.

Tretman

Većina abnormalnih ćelija grlića materice nestane sama od sebe. Ponekad, kada ne nestanu ili kada se radi o teškim abnormalnostima, potrebno ih je odstraniti da se ne bi razvio rak grlića. Postoji nekoliko dostupnih metoda tretmana.

Krioterapija

U krio terapiji, mala metalna ploćica se hladi do tačke smrzavanja i potom postavlja na grlić kako bi se smrzavanjem odstranile abnormalne ćelije. Krioterapija može biti uradjena u ginekološkim bolničkim ambulantama i poliklinkama, kao i privatnim ordinacijama. Ne dovodi gotovo ni do kakvih bolova, i za primenu ove metode nije potreban nikakav lokalni anestetik.

Laser

U ovoj proceduri, laser se koristi kako bi se jakim zagrevanjem odstranile abnormalne ćelije, tako da one ispare. Laser terapija se obično radi u ginekološkim bolničkim ambulantama i poliklinkama, a može i u privatnim ordinacijama, uz primenu lokalnog anestetika kako se ne bi osetilo bol.

Dijatermija omčicom

Dijatermija omčicom (takodje nazvana i LEEP ili LLETZ) je jednostavan tretman koji se danas najčešće koristi. To je procedura u kojoj se koristi mala žičana omčica, zagrejana strujom, kojom se odstranjuju abnormalne ćelije. Dijatermija omčicom se može raditi u ginekološkim bolničkim ambulantama i poliklinkama, a može i u privatnim ordinacijama, uz primenu lokalnog anestetika kako se ne bi osetio bol.

Konizaciona biopsija (konizacija)

Konizaciona biopsija se koristi kako bi se odstranile abnormalne ćelije isecanjem dela tkiva grlića u obliku konusa. To se radi uz pomoć žičane omčice (pogledaj proceduru dijatermije omčicom ispred), lasera ili posebnog noža. Ovaj tretman se radi uz lokalni anestetik ili u opštoj anesteziji. Ukoliko se radi u opštoj anesteziji, potrebno je planirati ostanak u bolnici preko noći.

Briga posle tretmana

Posle tretmana, možete očekivati imate sukrvičav iscedak u trajanju od 3 do 4 nedelje. Tokom ovog perioda možete:

  • koristiti uloške, ali ne tampone,
  • izbegavati naporne vežbe,
  • uzdržavati se od polnih odnosa tokom mesec dana, a potom je moguć e imati odnose, ali uz zaštitu sa kondomom tokom sledećeg meseca dok traje zarastanje rane.

Tretman odstranjenja abnormalnih ćelija je uglavnom veoma uspešan i većina žena posle tretmana nema nikakvih problema. Mali broj žena može i dalje imati abnormalne razultate PAPA brisa  i nekima će možda biti potreban dalji tretman. Stoga je veoma bitno da imate redovno praćen PAPA nalaz, sa drugom kolposkopijom, sve dok Vam ginekolog ne kaže da to dalje nije potrebno.

Ovakvi tretmani ne utiču na Vaš seksualni život niti umanjuju  mogućnost da kasnije imate decu.

rak grlića materice 1