ETIOPATOGENEZA

Nekada strana  tela u nosu mogu da ostanu nezapažena duže vreme, a da ne izazivaju značajnije tegobe. Međutim, ona mogu da posluže kao nukleus oko koga se talože krečne soli iz nosnog sekreta. Najčešće su to manji  sekvestri kosti, koagulumi krvi ili sluzi. Tako nastale tvorevine u nosnom hodniku zovu se rinoliti. Oni mogu biti različite veličine i izgleda. Obično su rapave površine, mrko sive boje.

KLINIČKA SLIKA

  • Jednostrane opstrukcije nosa;
  • Mukopurulentna sekrecija.

DIJAGNOZA

  • Anamneza,
  • Prednje rinoskopija,
  • Rendgengrafija

LEČENJE

  • Odstranjivanju rinolita, koga je ponekad potrebno zdrobiti pre ekstrakcije.
  • PRIMED 2 radi bolje regeneracije sluzokože disajnih puteva i poboljšanja vazdušnosti .