Reumatska groznica (RG) je zapaljensko oboljenje koje zahvata mezenhimsko tkivo i ima sistemski karakter. Javlja se na zglobovima, srcu, mozgu, koži i potkožnom tkivu. Karakteristika zapaljenja jeste hroničan karakter sa akutnim početkom i ponavljanim egzacerbacijama bolesti. Najčešće se javlja kod mlađih osoba i to u školskom dobu(7-14god). Bolest se javlja dve do tri nedelje posle preležane akutne infekcije gornjih disajnih puteva ili šarlaha izazvanih beta hemolitičkim streptokokom grupe A. Predisponirajući faktori su : nasleđe i konstitucija, uslovi života i rada, klimatski i geografski faktori, sezonska pojava bolesti, životno doba i pol.

Klinička slika i simtomi zavise da li se javio i karditis i koji organ ili sistem je zahvaćen,stoga imamo opšte simptome i lokalizovane reumatske manifestacije.

Opšti simptomi su: povišena temperatura(38-40), ubrzan srčani rad, zamor i malaksalost, gubitak apetita, znojenje, nekarakteristični bolovi u trbuhu, glavobolja, povraćanje, krvarenje iz nosa.

Lokalizovane reumatske manifestacije mogu biti: Reumatski poliartritis, Reumatski karditis, Subkutani reumatski noduli, Chorea minor…

Prognoza zavisi od toga da li se javio i karditis i od oblika javljanja bolesti.

Lečenje je intrahospitalno u akutnoj fazi. Daju se antibiotici, salicilati, kortikosteroidi, u zavisnosti od srčanih tegoba uvodi se kardio terapija. Kako bi se sprečila ponovna pojava tj. recidivirajuća RG  daje se  terapija kod dece 5 godina do puberteta, učenici za vreme školovanja, bolesnici koji imaju srčane tegobe ceo život. Daje se  benzatin penicilin u prvoj godini na 21 dan a kasnije na mesec dana 1200000IJ a kod male dece 600000IJ. Kod penicilin osetljivih daje se Eritromicin.

Neophodno je jačati organizam i unositi dosta vitamina i minerala pa se pored redovne i povećane ishrane voćem i povrćem preporučuju prirodni preparati( nikako sintetski) već na bazi meda i bilja  kao što su PRIMED 1 ili PRIMED 10 kod dece i u periodu razvoja za zaštitu organizma i punu kašičicu vitamina i minerala. Kod starijih osoba se kod ove bolesti preporučuju PRIMED 3 i PRIMED13 koji poboljšavaju pokretljivost i jačaju organizam a ujedno vrše detoksikaciju.