PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Kamen u bubregu


kamen u buregu

Prisustvo kamena u mokraćnim kanalima naziva se nefrolitijaza. Kamen se može naći u sabirnim kanalićima, u čašici i u karlici bubrega. Može izazvati prekid protoka mokraće, dovesti do mokraćne infekcije ili izazvati jak bol.

U nastanku kamena u bubregu nekoliko faktora igra ključnu ulogu. Prezasićenost mokraće supstancama od koje će se stvoriti kamem, mirovanje tj. staza mokraće, nedostatak supstanci u urinu koje sprečavaju nastanak kamena. U nastanku kamena u bubregu ulogu igraju još i nasleđe, mala količina izlučenog urina, kiselost mokraće, mali unos tečnosti, klimatski uslovi.

Vrste kamena u bubregu prema sastavu su:

– neorganski koji se sastoje od soli kalcijuma ili magnezijuma. 70% svih kamena u mokraćnom sistemu su po sastavu kalcijumuski. Neorganski kamenčići daju jasno zasenčenje na RTG snimku.

– organski koji se sastoje od mokraćne kiseline ili od cistina. Neorganski kamenčići se ne vide na RTG snimku osim cistinskih koji daju polu zasenčenje.

Veliki kamenci mogu biti potpuno mirni, asimptomatski i ne davati nikakve tegobe. Mnogo manji kamenci mogu dati nesnosne bolove. Kamen u bubregu daje jak bol u predelu slabina. Kamen u ureteru daje renalne kolike koje se šire od slabina prema preponama, sve do vrha penisa. Kamen u mokraćnoj bešici stvara neprijatan osećaj i potrebu da se nešto izmokri što se ne može izmokriti. Kamen u uretri može izazvati prekid protok mokraće.

Renalne kolike su često praćene mučninom i povraćanjem. Mogu se javiti krv u mokraći, infekcija, smanjenje bubrežne funkcije. Bolesnik od bolova ne može mirno da leži.

Dijagnoza se postavlja anamnezom, kliničkim pregledom, rendgengrafijom koja može da pruži okvirne podatke o tome da li postoji i koliki je kamen. Metoda kontrasne intravenske urografije je mnogo preciznija. Nalaz urina je takođe bitan, rade se biohemijske i mikrobiološke analize.

Za olakšanje bolova kod bubrežnih kolika koriste se analgetici, diklofen najčešće. Preporuka je uzimanje dosta tečnosti da bi se kamen vremenom spontano izbacio. Ako se jave znaci opstrukcije i prekida toka mokraće bolesnik se hitno upućuje urologu. U novije vreme se koristi metoda razbijanja kamena elektrohidrauličnim talasima-ESWL je metoda koja se pokazala efikasnom u 80% slučajeva.