Klinička slika:prema zapaljenju deli se na difuzne i nodularne oblike u vidu čvorića.Kod oba tipa postoji eksudacija koja može biti serozna, fibrinozna, hemoragična, purulentna.
Najblaži oblik je serozni tip, klinička slika zavi

si od dužine trajanja bolesti.Postoji akutni i hronični tip.Kod akutnog oblika je simptomatologija burna:postoji epifora (suzenje oka), fotofobija (preosetljivost na svetlost),blefarospazam (grč kapaka), hiperemija, bol i smanjena je oštrina vida.
Kod fibrinozne eksudacije dolazi do priraslice, izmedju dve dodirne površine i nastane okluzija pupile.
Purulentni oblik dovede do gnoja u prednjoj očnoj komori, a kod hemoragične forme pojavi se krv.Ukoliko je veća eksudacija smanjuje se vidna površina.Kod hroničnog oblika iridociklitis dugo traje i simptomi nisu toliko izražajni.

Lečenje:sprovodi se simptomatsko, daju se analgetici u vidu kapi direktno u oko sa toplim oblozima, po potrebi uzimaju se analgetici i per os.Za sprečavanje stvaranja priraslica primenjuje se :Atropin sulfat rastvor ili mast, zbog zapaljenja se daje kortikosteroidna terapija svaki drugi ili treći dan u vidu kapima, mast, injekcija.Za smanjenje propustljivosti kapilara potreban je kalcijum i vitamin C.Ukoliko se leči kauzalno (uzročno) iridociklitis se leči odgovarajućim antibioticima.
Ukoliko je iridociklitis nastao hipertenzijom leči se širenjem zenice midrijaticima, ako su već sa priraslicama upotrebljava se midrijatični koktel.
U slučaju tuberkuloze nastala ovo oboljenje, leči se tuberkulostaticima i kortikosteroidima.
Hirurško lečenje se sprovodi zbog nastanka komplikacija.

U zavisnosti od etiologije nastanka oboljenja u terapiji kao dodatno sredstvo mogu ubrzati oporavak Primed preparati i to Primed 10, Primed 3 ili Primed 13

Posavetujte se sa našim timom koji preparat da upotrebite u terapiji, vaš Cortex Labs!