PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Lečenje tumora pankreasa (gušterače)

Radi se o malignom tumoru koji se manifestuje prvenstveno u kasnijoj dobi i preferira muški pol!

Tumori pankreasa mogu biti benigni i maligni. Benigni tumori se ređe javljaju, za razliku od malignih koji su češći  i među kojima dominira karcinom.

Maligni tumori pankreasa mogu biti sekundarni ili primarni. Sekundarni nastaju invazijom pankreasa od strane tumora koji potiče iz nekog drugog organa. Primarni maligni tumori potiču direktno iz pankreasa.

Inače, rak pankreasa je češći kod muškog pola i obično se javlja u kasnijoj životnoj dobi – nakon 60-te godine života. On se može razviti na račun svakog od tri dela iz kojih se sastoji pankreas: glava, telo i rep. Najčešći su oni u području glave pankreasa, zatim slede tumori tela, i na kraju repa pankreasa.

Karcinom pankreasa brzo daje metastaze: prvo invadira sve proširenije zone same gušterače, susedne organe, zatim limfnim putem u peripankreatične limfne čvorove i čvorove hilusa jetre. U krvne sudove se upućuju grupe tumorskih ćelija, stižu u jetru gde stvaraju brojne metastaze.

KAKO SE PREPOZNAJE?

Simptomi variraju u zavisnosti od mesta razvoja karcinoma. Tumori tela i repa pankreasa daju kasne i opšte smetnje koje teško mogu privući pažnju na pankreas. Najčešće se kao prvi znaci i simptomi javljaju gubitak težine, malaksalost, gubitak apetita, zamaranje i bol u gornjem delu trbuha. U kasnijim fazama može se opipati tumefakcija u epigastrijumu.

Rak glave pankreasa daje dosta rane simptome: žutica, bela ili sivkasta stolica, jako obojena mokraća, povećana žučna kesa, svrab po koži, sklonost krvarenjima, usporena srčana frekvencija, jetra uvećana.

TERAPIJA:

Isključivo hirurška! Uklanja se deo pankreasa, a u zavisnosti od proširenosti tumora i pojedini okolni organi. U terapiji se može koristiti Primed 13, koji omogućava uništenje glavnog žarišta maligne bolesti, sprečava širenje ćelija u druge delove organizma i produžava normalno funkcionisanje organa.

MOŽE LI SE ŽIVETI BEZ GUŠTERAČE?

Može se odstraniti veliki deo pankreasa, sve do 90%, a da se ne promene normalne funkcije, zahvaljujući velikoj kompenzatornoj aktivnosti ostalih ćelija gušterače.