Skip to main content

Neki mitovi o zdravlju i bolesti

Uporedo sa tehnološkim razvojem, kroz vreme razvijaju se i medicinske nauke. Sve je veći broj naučnih istraživanja koja se bave izučavanjem različitih tema u vezi sa zdravljem, faktora koji mogu da unaprede zdravlje i spreče pojavu bolesti, kao i faktora koji mogu da povećaju rizik za pojavu neke bolesti. Međutim, i pored ogromnog napretka medicine, […]