Zdrava koža očuvanog kontinuiteta predstavlja veoma dobru zaštitnu barijeru organizma. Koža nas štiti od prekomernog gubitka tečnosti i toplote, prodiranja bakterija, virusa i drugih štetnih mikoorganizama i toksina. Ukoliko je koža oštećena, ova zaštitna uloga se gubi, pa je na mestima oštećenja značajno olakšano prodiranje toksina, bakterija i drugih štetnih materija. Koža može biti oštećena […]