Za lekove je dobro poznato da mogu da stupe međusobno u različite tipove interakcija. Međutim, čak i hrana koju jedemo, ili biljke koje koristimo u obliku začina ili suplemenata mogu nekada da stupe u interakciju sa lekovima. Neke namirnice, napici, lekovi ili biljke mogu da umanje ili pojačaju dejstvo lekova, spreče njihovo delovanje ili pojačaju […]