PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Kako ubrzati zarastanje preloma?

Prelom ili faktura je udružena mehanička povreda koja se karakteriše oštećenjem mekih tkiva, prekidom kontinuiteta kosti ili hrskavice koji nastaje delovanjem spoljašnje sile, koja je dovoljno jaka da nadjača nivo fiziološke elastičnost kosti ili hrskavice. Prelomi mogu nastati kao posledica povrede ili kao posledica raznih oboljenja povezanih sa promenama u strukturi i karakteristikama koštanog tkiva. Težina preloma zavisi od obima oštećene kosti i njihovog broja. Višestruki prelomi velikih kostiju mogu dovesti do oštećenja krvnih sudova sa masovnim gubitkom krvi i traumatskim šokom. Takođe, posle preloma bolesnici se dugo oporavljaju. Oporavak može da potraje i više meseci, i prati ga značajno umanjenjenje životnih i radnih sposobnosti povređene osobe.
Koštano zarastanje je kompleksan i dinamičan proce stvaranja koštanog tkiva sa sukcesivnim promenama u toku samog procesa koji ima za cilj ponovno spajanje razdvojenih delova kosti. Koštano tkivo ima veliku sposobnost prirodnog samoobnavljanja, koji zapravo predstavlja povratak skoro embrionalnom razvojnom stadijumu sa kasnijom strukturalnom remodelacijom, koja je svojstvena koštanom tkivu.
Međutim da bi započeo proces zarastanja preloma delovi slomljene kosti moraju se namestiti jedan uz drugi tako da se dodiruju kako bi se stvorili uslovi za nesmetano odvijanje kompleksnih procesa na ćelijskom i biohemijskom nivou koji kao krajnji rezultat imaju kompletan strukturalni i funkcionalni oporavak prelomljene kosti.

Normalan proces reparacije koordinisan na ćelijskom i biohemijskom nivou karakteriše se sledećim fazama u procesu zarastanja preloma :

  • fazom formiranja hematoma i inflamacije,
  • fazom formiranja granulacionog tkiva,
  •  fazom membranozne i enhondralne osifikacije i
  • fazom remodelinga

  Da bi oporavak bio adekvatan i potpun u tome može da pomogne Primed 3 kreći se lako koji u svom sastavu sadrži kalcijum koji je neophodan za zarastanje kostiju naročito kod odraslih kod kojih je sporiji proces oporavka. Takođe Primed 3 sadrži pored kalcijuma sadrži još lekovitih sastojaka koji revitalizuju ostale strukture i jačaju organizam.