PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Jabuke protiv tumora debelog creva

 

Oligosaharidi iz jabuke ubijaju 46% tumorskih ćelija in vitro ( “eksperiment u epruveti”) i u tome su nadmašile hemoterapeutike koji se najviše koristi u lečenju tumora. Samo pomislite na to koliko su ti lekovi toksični po naš organizam, i uporedite sa oligosaharidima koji su potpuno prirodni produkti i široko zastupljeni u voću i povrću.

Rak debelog creva je trenutno na drugom mestu među tumorima kod žena i na trećem mestu kod muškaraca. Standardna hemoterapija pokazuje ograničenu delotvornost i brojne neželjene posledice: spazam koronarnih arterija, neurotoksičnost, anemiju i imunosupresiju. Istraživanje je fokusirano na jabuke kao prirodan način lečenja i prevencije raka kolona, pošto su jabuke najčešće konzumirano voće, a i dokazale su delotvornost kod raka dojke, jajnika, pluća i jetre. U ovoj studiji je ispitivano dejstvo oligosaharida na tumorske ćelije. Studija urađena u Kini, izolovani su polisaharidi iz jabuke ( pektin i druga vlakna) i tretirana su prirodnom pektinazom (enzim koji razlaže pektin), da bi rastavili lanac na manje molekule – oligosaharide ( koje imaju samo 3-10 jedinica šećera po molekulu). Oligosaharidi su potom dodati kulturi humanih HT29 ćelija humanog kancera u različitim koncentracijama i izvršeno je poređenje sa hemoterapijom. U svakoj koncentraciji oligosaharidi su nadmašili hemoterapeutike u indukovanju prirodne ćelijske smrti- apoptoze. Npr. 0.9 mikrograma/ml ( PPM/ml) oligosaharida je ubilo 17.6% ćelija tumora debelog creva posle 36 sati, a hemoterapeutici 10.9% ćelija, i to sa većom koncentracijom leka od 1.3 mikrograma/ml. U koncentraciji od 9.0 PPM/ml oligosaharidi su ubili čak 46% ćelija kancera, a pošto su to netoksična jedinjenja mogu se bezbedno koristiti u većim koncentracijama, za razliku od lekova koji se koriste u hemoterapiji.

Oligosaharidi se nalaze u mnogim biljkama( voću, povrću i algama) kao i u medu i mleku. Oni se dobijaju razlaganjem polisaharida (npr.pektin). Jabuka ima 1.5% pektina i enzim koji razlaže pektin – pektinazu, tako da se organizam može snabdeti oligosaharidima jedenjem sirove jabuke. Treba napomenuti da sok od jabuke ne sadrži pektin ni pektinazu ( to se nalazi u suvom delu jabuke) i da ima samo 10% polifenola (koji takođe pokazuje antitumorsko delovanje) u poređenju sa sirovom jabukom, tako da je konzumiranje zrelih, sirovih jabuka daleko korisnija varijanta od obrađenih proizvoda.

autumn-red-apples-1920x1200-manzanas-rojas-en-otoño