Tag Archive: kancer

Jul 18

Terapija karcinoma

Primed u terapiji kancera

Carcinom( tumor)predstavlja ograničenu izraslinu nastalu posebnim načinom bujanja tkiva koja se naziva neoplazija. Nastanak carcinoma rezultat je gubitka kontrole nad  ćelijskom deobom i proliferacijom. Sponatno ili pod dejstvom različitih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora dolazi do promene u srukturi DNK molekula ćelije (promena u rasporedu nukeotida, prekid lanca i sl.) što se naziva  mutacijom. Takva  ćelija …

Continue reading »

Jul 12

Prevencija maligniteta

Primed 13

Nastanak malignog tumora rezultat je gubitka kontrole nad  ćelijskom deobom i proliferacijom. Sponatno ili pod dejstvom različitih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora dolazi do promene u srukturi DNK molekula ćelije (promena u rasporedu nukeotida, prekid lanca i sl.) što se naziva  mutacijom. Takva  ćelija može da izgubi svoju primarnu funkciju pa organizam procesom reparacije nastoji …

Continue reading »

Jun 01

Lečenje karcinoma debelog creva

Karcinom debelog creva je opaka bolest i u epidemijskim je razmerama u čitavom svetu. Veliki je zdravstveni problem u bogatijim zemljama ali i kod nas. Tumor debelog creva ima dugu evoluciju, odnosno od početne faze kada se javi kao mali izraštaj do pojave raka može proći pet do deset godina, tako da postoji period tokom …

Continue reading »

Dec 22

Onkološka i autoimuna oboljenja

Više od veka, koji je za nama, zvanična medicina pokušava da konačno pobedi najteže bolesti savremenog sveta i vremena. Pre svih zlokobni rak, koji se i dalje smatra neizlečivom bolešću broj jedan. Naučne laboratorije tek povremeno zaiskraju svetlucavom nadom da su na ozbiljnom tragu nečega spasonosnog koje eto – samo što se nije desilo. Zato …

Continue reading »